Vážení pacienti, od 27. 04. 2020 obidve naše pracoviská - CMO Bratislava aj CMO Topoľčany začínajú v obmedzenom režime a za zvýšených hygienických podmienok vykonávať očné vyšetrenia aj plánované operácie a to vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19 a naše dostatočné materiálno-technické a personálne vybavenie.

Zmena ordinačných hodín

Aby sme maximálne predišli nežiadúcim udalostiam je nevyhnutné, aby ste sa na vyšetrenie aj operáciu objednali telefonicky, alebo mailom na recepcii nášho centra v Bratislave (02/4363 5644-46, 0800 222 828, recepcia@cmo.sk, cmo@cmo.sk), alebo Topoľčanoch (038/536 85 61-62, info@cmo.sk).

Vstup je možný iba pacientom, ktorí majú prekryté dýchacie cesty rúškom. Pri vstupe na kliniku Vám bude zmeraná telesná teplota a je nevyhnutné, aby ste si dezinfikovali ruky. Na vyšetrenie aj operáciu príjmeme iba pacientov, ktorých:

  • telesná teplota je nižšia ako 37°C a nemajú žiadne príznaky respiračného ochorenia
  • nemajú pozitívnu cestovateľskú anamnézu a ani nežijú v spoločnej domácnosti s niekým, kto má pozitívnu cestovateľskú anamnézu
  • posledných 14 dní sa zdržiavali doma
  • ak ste boli v karanténe, je potrebné aby ste nám predložili 2 negatívne testy na COVID-19 s minimálnym intervalom medzi vyšetreniami 24 hodín
  • doprovod pacientov sa v tomto čase nemôže zdržiavať v priestoroch CMO, okrem určitých prípadov, kedy je to nevyhnutné z dôvodu veku alebo postihnutia pacienta

V CMO máme vytvorený v súvislosti s COVID-19 aktuálny plán dezinfekcie a čistenia všetkých našich priestorov, prístrojov aj mobiliáru tak, aby sme zabezpečili maximálnu bezpečnosť pacientov aj personálu CMO. Veríme, že ak všetci budeme 100% rešpektovať novo nastavené pravidlá, úspešne zvládneme aj túto fázu epidémie.

Vzhľadom na zvýšenú náročnosť na hygienickú bezpečnosť je dôležité, aby ste rešpektovali dohodnuté termíny vyšetrenia aj operácie, pretože počet pacientov, ktorí sa súčasne môžu nachádzať v našich priestoroch je obmedzený.

Ďakujeme za pochopenie. Tím CMO Bratislava a Topoľčany.

comments powered by Disqus All news