CMO Topolčany okrem obvodnej očnej ambulancie disponuje aj ďalšími dvoma ambulanciami, ktoré sú súčasťou pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti (jednodňovej chirurgie) v odbore oftalmológia. V týchto ambulanciách sa vykonávajú komplexné a špecializované vyšetrenia a laserové zákroky.

Kompletné očné vyšetrenie

Kompletné očné vyšetrenie

Kompletné očné vyšetrenie slúži k získaniu všetkých potrebných informácií o vašich očiach a je východiskom pre správnu diagnostiku vášho zraku. Na základe kompletného očného vyšetrenia vám vieme odporučiť tú najvhodnejšiu starostlivosť pre vaše oči.

Viac
Predoperačné vyšetrenie

Predoperačné vyšetrenie

Pred každou operáciou je potrebné absolvovať v našom centre predoperačné vyšetrenie. Až na základe posúdenia výsledkov predoperačného vyšetrenia, dioptrickej chyby a vášho celkového zdravotného stavu lekár zistí, či ste na daný zákrok vhodným kandidátom.

Viac
Preventívna očná prehliadka pre zamestnancov

Preventívna očná prehliadka pre zamestnancov

Na preventívne očné vyšetrenia odporúčame v CMO chodiť minimálne raz za dva roky. Platí to nielen pre ľudí po 40. roku života, ale aj pre tých, ktorí nosia okuliare a kontaktné šošovky. Preventívne prehliadky očí vám môžu včas odhaliť očné ochorenia.

Viac
Topografia a pachymetria rohovky

Topografia a pachymetria rohovky

Topografia rohovky poskytuje najrýchlejšiu 3-dimenzionálnu analýzu celej rohovky so súčasným meraním jej hrúbky v každom jej bode. Pachymetria je ultrazvukové meranie hrúbky rohovky.

Viac
OCT vyšetrenie a vyhodnotenie

OCT vyšetrenie a vyhodnotenie

Optická koherentná tomografia poskytuje dôležité údaje o vnútorných štruktúrach oka. Prístroj pomocou laserového lúča premeria a dokonale zmapuje sietnicu. Následne vytvorí rezy štruktúrou sietnice na akomkoľvek mieste, ktoré lekár potrebuje zobraziť.

Viac
Vyšetrenie glaukómu

Vyšetrenie glaukómu

Zelený zákal je spojený s trvalým alebo záchvatovým zvýšením vnútroočného tlaku, ktoré vedie k trvalému poškodeniu zrakového nervu a poškodeniu zrakových funkcií.

Viac

Kontakt

Ordinačné hodiny

Kariéra

Zostaňme v kontakte