Vyšetrenie glaukómu

Left

Zelený zákal je spojený s trvalým alebo záchvatovým zvýšením vnútroočného tlaku, ktoré vedie k trvalému poškodeniu zrakového nervu a poškodeniu zrakových funkcií.

Včasná a presná diagnostika je  pre úspešnosť liečby zeleného zákalu veľmi dôležitá. Keďže sa toto ochorenie väčšinou rozvíja dlhú dobu nepozorovane, len pravidelné očné vyšetrenia nám pomôžu odhaliť glaukóm včas. V CMO v Bratislave  sme v roku 2015 otvorili prvé laboratórium elektrofyziologických vešetrení pod vedením MUDr. Tamary Štětinovej PhD., kde Vám pomocou unikátnych vyšetrovacích techník (PERG,PVEP a FVEP) vykonáme objektívnu diagnostiku glaukómu na špičkovej svetovej úrovni.

Pre presnú diagnostiku zeleného zákalu robíme:

✓ vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti

✓ meranie vnútroočného tlaku

✓ vyšetrenie predného a zadného segmentu oka štrbinovou lampou

✓ vyšetrenie zorného poľa perimetrom

✓ OCT vyšetrenie terča zrakového nervu a ganliových buniek

✓ gonioskopia - metóda vyšetrenia štruktúr komorového uhla

✓ pachymetria – ultrazvukové meranie hrúbky rohovky

✓ záťažový test – v niektorých prípadoch

Cenu vyšetrenia glaukómu nájdete v našom cenníku. Na vyšetrenie glaukómu sa môžete objednať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V prípade, ak sa chcete objednať na elektrofyziologické vyšetrenie do CMO Bratislava, objednajte sa priamo na pracovisku v Bratislave.

Kontakt

Ordinačné hodiny

Kariéra

Zostaňme v kontakte